Stryjskyj park


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, mizh str.my Ivana Franka, Stryjskoyu, Ulasa Samchuka i Kozelnytskoji


Stryjskyj park